Đồng hành cùng giá trị cộng hưởng

Gia công thép

Trang chủ Sản phẩm Gia công thép

Thông tin chung

Nội dung

Số liệu tham khảo

Ghi chú

3mm – 16mm x 1250 x 2500mm

200 tấn/máy/8h

X 02 máy

3mm – 16mm x 1500mm x 6000mm

300 – 350 tấn/máy/8h

X 02 máy

3mm – 16mm x 2000mm x 6000mm

300 – 350 tấn/máy/8h

X 02 máy

3mm – 16mm x 2000mm x 9000/12000mm

350 – 400 tấn/máy/8h

X 02 máy

Chiều rộng gia công

1,250 mm -2,000 mm

-

Chiều dài gia công

1,000 mm – 1,2500mm

Tối đa: 12500mm

Độ dày gia công

3mm – 16mm

-

Diện tích kho cắt

2,500m 2

-

Dung lượng kho chứa hàng

3,000 tấn -5,000 tấn

-

Cơ giới hỗ trợ bóc xếp

Cẩu, Xe nâng

-

Tính chất cơ lý

Tính chất hóa học